Един от най-очевидните критерии при проверка на качеството на изображението е разделителната способност. Разделителната способност за сканиране обикновено се дава в dpi или ppi (точки или пиксели на инч), но това не е достатъчно, за да се провери остротата на изображението.
Стандартите за качество на изображението като ISO19264, Metamorfoze или FADGI говорят за ефективност на семплиране, така че каква е ефективността на семплиране?
Резолюцията включва честота на семплиране и ефективност на семплиране:
• Честотата на семплиране е броят на пикселите в единица пространство, известен като dpi (точки на инч).
• Ефективността на семплиране е резултатът от това семплиране, който може да бъде добър или не, което отличава рязкото и замъгленото изображение.
Можем да оценим остротата на изображението, като сканираме таблица като показаната по-долу. Тя има вертикални и хоризонтални черни и бели линии и числото показва колко двойки линии (една черна линия плюс една бяла линия) са в един милиметър:

 echantillonnage image

Ето един пример за тази таблица, сканирана на 600 dpi с два различни скенера: Частта от графиката е там, където има 11 двойки линии по милиметър.
Изображението е увеличено и можем да видим, че един ред е широк около един пиксел. Два пиксела могат да бъдат достатъчни за сканиране на двойка линии, стига единия пиксел да е пред черната линия, а следващият да е пред бялата линия.

 

fréquence échantillonage

И двете изображения имат една и съща честота на семплиране (същият брой пиксели на инч), но не е една и съща ефективност на семплиране: ясно можем да видим линиите в дясната снимка, но изобщо не можем да ги видим в изображението отляво.
Сканирането при 600 dpi означава получаване на 600 пиксела на инч, или 23.6 пиксела на милиметър, или 11.8 двойки пиксела на милиметър. Тъй като един пиксел може да даде само една стойност, тази част на графиката има най-високата честота, която може да бъде сканирана при 600 dpi.
Това означава, че дясното изображение получава добра ефективност на семплиране, а лявата - не; но ние не разполагаме с никакви цифри, за да оценим това.

Как да се измери ефективността на семплиране?
Ефективността на семплиране може да се измери чрез сканиране на друга диаграма като показаната по-долу:

efficacite_echantillonage

Софтуер може да анализира наклонените ръбове на графиката и да даде честотния отговор (MTF)
Контрастът намалява, когато честотата се увеличава и ние можем да проверим за коя честота контрастът пада до 10%.
В извадката по-долу, направена при 300 dpi, контрастът е 10% за 5.37 двойки линии на mm и тъй като максималната честота за 300dpi е 5.9 lp/mm, ефективността е 5.37 / 5.9 = 91%.

 

reponse frequentielle_FTM

Така получаваме число, което изобразява остротата на изображението и можем да знаем дали тя е добра или не, като сравняваме с препоръките.
Доброто изображение обикновено достига 80 до 85% за ефективност на семплирането.

Филип Бейл, i2S