Обработка на изображения в дигитализацията

Обработката на изображения е метод за извършване на някои операции върху изображението, с цел получаване на подобрено изображение или за извличане на полезна информация от него. Цифровите техники за обработка на изображения помагат за манипулиране на цифровите изображения чрез използването на компютри.

Първата стъпка от проекта за дигитализация е заснемането на документи, изображения и страници със скенер за получаване на необработен файл. Този необработен файл, идващ от скенера, е файл, който не е променен (т.е. „изострен“, изрязан), изчистен или имащ добавени метаданни.

Професионалните скенери за книги, които се използват днес, включват някои основни инструменти за настройка на изображението, така че операторът може да ги приложи още по време на сканирането. Въпреки това, за да получите оптимизиран работен процес и да избегнете загубата на време е важно да обработвате изображения след заснемането, в етапа на последващата обработка.

В днешно време има голям списък от опции за обработка на изображения, например:

  • Изрязване: лесно изрязване на изображението, като се отстраняват не нужните ръбове
  • Откриване на множество зони: за да можете да дефинирате и отрежете няколко документа в един документ
  • Сегментиране на изображения: автоматично откриване на няколко картинки в сканираното изображение
  • Изправяне на изображенията
  • Корекция на кривините: изравняване на страниците, така че както дясната, така и лявата страница да бъдат на същото ниво
  • Корекция на осветеността: за да получите хомогенна осветеност на изображението

И още много други като ICC профили, корекция на яркост, контраст, премахване на размазването, намаляване на шума ....
Целта е необработеното изображение да се превърне н в хубаво обработено изображение, което ще бъде архивирано или публикувано online.
Limb Processing, водещото решение за обработка на изображения от типа "всичко в едно"
В компанията i2S (чито ексклузивен представител за България е Райс ЕООД) има експерти в областта на обработката на изображения, които работят усилено всеки ден, за да подобрят съществуващите алгоритми за обработка на изображения и да създадат нови такива, които са необходими на клиентите.

LIMB Pro

Също така преди няколко години инженерите на i2S разработиха едно цялостно решение, в една стъпка. Това е пълно решение за обработка, обогатяване и превръщане на културните фондове в цифрови активи. Вместо да използвате няколко инструмента като Adobe Photoshop или подобни инструменти с отворен код, целта на Limb Processing е да осигури всички инструменти, необходими за библиотекаря, посветен на дигитализация.

Limb Processing интегрира целия работен процес, за да автоматизира задачите за обработка на изображения н, потребителските и системните задачи. LIMB Processing обработва необработените изображения и ги подобрява с метаданни, създава съвместим с търсещите машини текст, тагове и контрол на качеството. Той е много интуитивен и може да се използва с всякакви изображения. Визуализация в реално време помага на оператора при контрола върху качеството.

Орели Баронет, i2S