Заявете вашия безплатен анализ сега!

Райс ЕООД предлага решения за оптимизация и управление на печата в офиса от 2011 г. насам, като през 2017 г. стана сертифициран XPPS партньор на Ксерокс за територията на България.

Управляваните печатни услуги (MPS) могат да пренесат печатната инфраструктура във вашия офис от не много добра към изключителна.

MPS е услуга, която може да ви предостави много повече от просто доставка на устройства за печат. Това е всичко, свързано с принтерите, техните разпечатки, доставката на консумативи и поддръжката на оборудването, начина, по който използвате документите, както и хората и процесите, които касаят всеки един от тях. MPS ви помага да получите видимост и да контролирате процесите и разходите за печат и обработка на документи. Това в крайна сметка пести пари, автоматизира процесите, повишава продуктивността и подобрява сигурността на документите и устойчивостта на околната среда.

Как функционира MPS?

Ние използваме доказан подход в три стъпки за подобряване на процесите на печат:

1. Оценка и оптимизиране

В първия етап от нашите взаимоотношения с вас като клиент, нашите експерти използват най-добрите инструменти и процеси в класа си, за да създадат точна картина на текущите Ви разходи. Ние проектираме решение, което намалява разходите Ви и поддържа устойчивостта на вашите цели. Ние ще направим оглед на вашия офис и производствена среда, за да добием цялостен поглед върху вашите нужди от документи. Нашите отличени с награди технологии осигуряват точната информация, от която се нуждаете, за да предприемете действия.

2. Защитa и интегрaция

Щом печатът ви е вече оптимизиран, ние гарантираме, че всичко е свързано във вашата ИТ среда по сигурен и съвместим начин. Ние интегрираме решения за печат от мобилни устройства и осигуряваме управление на опашката за печат. Нашият подход се интегрира в съществуващата ИТ среда и мрежа с минимални смущения, така че MPS се превръща в добре приветствана част от вашия бизнес.

3. Автоматизиране и опростяване

Преминаването към по-високи нива на зрялост на печата и управлението на документите - включително преобразуване на хартиените работни потоци в цифрови и реинженеринг на процесите за по-голяма ефективност – това е третият етап от MPS от следващо поколение. Ние наричаме този етап "Автоматизиране и опростяване" и това е мястото, където нещата стават наистина интересни. Ние предлагаме услуги и технологии, които отвеждат автоматизацията на работния поток, отвъд просто дигитализиране на хартиените документи, а се задълбочават в реалната бизнес трансформация.

MPS Решения

 • CompleteView Pro – Оценяване на печатните услуги. Точните анализи на спестяванията започват с подробно опознаване на текущата работна среда. Ние Ви помагаме да откриете начини за предоставяне на по-ефективни услуги и намаляване на разходите.
 • Услуги за управление на съдържанието - Снимайте, съхранявайте, споделяйте и преобразувайте хартиени и електронни документи от интернет, настолни приложения, таблети, смартфони и мултифункционални принтери.
 • Услуги за анализ на документи - Разберете как, къде и защо се използват документите, а след това работете по-интелигентно чрез дигитализиране, оптимизация на работния процес и споделен достъп.
 • Услуга за персонализиране на приложението управляващо работните процес за многофункциналните печатащи устройства - Използвайте силата на технологията ConnectKey, за да създадете силно таргетирано управление на работните потоци, които не са достъпни чрез софтуер, който не се използва в реално време.
 • Решение за мобилно печатане - Нашето мобилно приложение за печат открива принтери в обществена печатна мрежа, използвайки GPS и карти и сигурно изпраща задание за печат на желаното място.
 • Инструмент за осведомяване за печат - Подход за опазване на устойчивостта и намаляване на обемите на печат.
 • Print Security Audit Service - Софтуерът сканира вашата мрежа и одитира целия парк от принтери, след което управлява актуализациите на фърмуера и текущото отчитане.
 • Secure Print Manager Suite - Добавете още сигурност, контрол и отчитане на печата, без да нарушавате ИТ инфраструктурата. Процесите, базирани на печат, стават още по-евтини, сигурни и автоматизирани чрез инструменти за удостоверяване, роуминг на печата, отчитане и модул за отчитане.
 • Услуги за оценка на работния поток - Добийте поглед, захранен от реалните данни върху базираните на документи бизнес процеси. Този пакет съчетава експертизата на на Xerox за работните процеси, качественото и количествено събиране на информация, както и собствените инструменти и анализи. Това води до по-ефективни, сигурни и оптимизирани документни процеси.

Предимства Управляемите печатни услуги на Xerox:

С опита почерпен от управлението на над 1,5 млн. устройства на клиента, Xerox е лидер в управляваните услуги за печат. Ето някои от предимствата:

 • Увеличава се времето в режим на готовност на устройствата: Автоматизира доставката на консумативи и проактивно сигнализира и изпраща информация при необходимост от сервизна поддръжка.
 • Една, предвидима месечна фактура: обхваща целия ви наличен парк от устройства за принтиране, улеснява управлението на разходите и помага при планирането на бюджета.
 • Една точка на контакт: Увеличава ефективността и ви спестява време.
 • Увеличава се производителността на служителите: Служителите могат да се концентрират върху работата си, вместо да управляват принтери или копирни машини.
 • Контрол на бюджета: Настройте предварително лимитите на разходите си за печат и консумативи. Цената на страницата е фиксирана, независимо от това, което отпечатвате.
 • Увеличава се видимостта: Получете голяма картина на печатната ви среда, за да подобрите планирането и разпределянето на ресурсите.

Нашият подход

Искате да спестите пари? Да автоматизирате работните си процеси? Да печатате в движение?

Поемете контрола върху документните си процеси с лесен, доказан, 4 стъпков подход.

Вашата карта към свобода в управлението на документи:

1. Оценка

Както казват - не можете да управлявате това, което не можете да измерите, така че е време е да се направи измерване. От самото начало е важно да установите ясно разбиране кое е добро, кое е лошо и кое без значение за печатната ви среда.

Тук се включва следното:

 • Анализ на потребителите - Кой се нуждае от какво, къде, кога? Какви са очакванията, които се покриват в момента и какви биха били те в бъдеще? Наш ангажимент е да се свържем с потребителите, да обобщим отзивите им и да съберем мненията им.
 • Анализ на процедурите – Ще идентифицираме проблемите при процедурите за подмяна на тонер, сервиз и обучение.
 • Устройства – Ще проверим броя на устройствата за печат, копиране, сканиране и факс. Ще съберем информация за устройствата, като марка, модел, серийни номера, дати за инсталиране, възраст, местоположение и етажни планове и актуални броячи.
 • Установете разходите за поддръжка – Ще проучим лизинговите ангажименти, разходите за амортизация, разходите за резервни части, труд и тонери. Освен това ние ще отбележим всякакви разходи за външни поръчки за печат, копиране или сканиране, както и разходи за външни услуги.
 • Нива на употреба – Ще установим съотношението между черно-бели и цветни задания за печат, задания, отпечатани вътрешно и външно, брой страници на задание, съотношение на устройствата към потребителите и т.н.
 • Консумация на енергия – Ще проверим текущата консумация на енергия на всяко устройство и ще предоставим допълнителни данни за потреблението по отдел, локация и ниво в организацията

2. Дизайн

Време за планиране. Дизайнът на „бъдещото състояние“ на вашия бизнес е съвместен процес. Всяка характеристика на печатната ви среда, включително често пренебрегвани аспекти се тества преди постигането на споразумение. Подробна ясна пътна карта може да ви даде ясни съвети за това как можете да стигнете от мястото, където сте сега (желаете да намалите разходите и да повишите ефективността), до там, където искате да сте - по-ефективни, по-евтини и по-екологосъобразни. Ние можем да ви препоръчаме „транзитивно“ решение, при което да управляваме вече съществуващия ви парк от устройства. Може да бъде и препоръка за „трансформация“ при която да ви предложим нов хардуер и/или софтуер. При всички положения вие ще можете да се фокусирате в това, което правите най-добре – да управлявате бизнеса си, знаейки, че вашия парк от печатащи устройства работи максимално ефективно и се поддържа от експерти.

3. Имплементация

Когато дойде моментът на имплементация, в това число разместване на машините, осигуряване на мрежова свързаност, обучение за работа с техниката, нашия дългогодишен опит и експертиза ви гарантират изключителна бизнес поддръжка и управляеми печатни услуги.

4. Управление

Управлението на печата ви е автоматизирано и включва:

 • Отстраняване на неизправности и ремонт
 • Проследяване и поръчване на консумативи
 • Мониторинг на поръчките и употребата
 • Дистанционно наблюдение и хелп декс
 • Проактивно управление на инциденти и доставка на консумативите
 • Консолидирано фактуриране и отчитане.

Последвайте нашата Linkedin страница за повече съвети и информация относно ефективния и евтин печат в офиса - https://www.linkedin.com/company/rais-ltd

Заявете вашия безплатен анализ сега!