На 15.12.2017 г. Райс ЕООД стана акредитиран партньор на Xerox за България в предлагането на Managed Print Services (MPS) – Управляеми услуги за печат. С това завърши едногодишния процес по получаване на акредитация за предлагане на услугата, започнал с 5 дневен тренинг през октомври 2016 г., продължил със серия от онлайн коучинги и приключил с финална презентация. С предприемането на тази стъпка Райс получи достъп до уникалното ноу-хау на Xerox – световния лидер в тази област, състоящо се специализирани софтуерни решения, изчерпателна методология на процеса и достъп до услугите на глобален контактен център.

MPS е повече от просто принтери. Това е всичко, свързано с принтерите, това което печатат, доставката на консумативи и поддръжката им, начина, по който клиентите използват документите, както и хората и процесите, които пресичат всеки един от тях. MPS помага на компаниите да спечелят прозрачност и контрол върху процесите и разходите за документи. Това в крайна сметка пести пари, автоматизира стъпките, повишава продуктивността и подобрява сигурността на документите и устойчивостта на околната среда.

Как функционира MPS:

Използва се доказан подход в три стъпки за подобряване на процесите на печат:

1. Оценка и оптимизиране

В първия етап обучени експерти използват най-добрите инструменти и процеси в класа си, за да създадат точна база за текущите разходи във фирмата. Проектират решение, което намалява разходите и поддържа поставените цели за устойчивост. На този етап се разглежда целия офис и производствена среда, за да се създаде цялостен поглед върху нуждите от документи на клиента. Отличени с награди технологии, които използва Xerox и неговите акредитирани партньори предоставят на мениджърите точната информация, от която се нуждаят, за да предприемат действия.

2. Защита и интеграция

Щом печатът е оптимизиран, се гарантира, че всичко е свързано с ИТ средата на компанията по сигурен и съвместим начин. Започват да работят решения за печат от мобилни устройства и се осигурява управление на опашката за печат. Подходът на Xerox се интегрира в съществуваща ИТ среда и мрежа с минимални смущения, така че MPS се превръща в по-добре приветствана част от бизнеса на клиента.

3. Автоматизиране и опростяване

Преминаване към по-високи нива на зрелост в управлението на услугите по печат на документи - включително преобразуване на хартиените работни потоци в цифрови и цялостен реинженеринг на процесите за по-голяма ефективност – това е третият етап от MPS от следващо поколение. Този етап носи името "Автоматизиране и опростяване" и това е мястото, където нещата стават наистина интересни. Xerox предлага услуги и технологии, които пренасят автоматизацията на работния поток, отвъд просто сканиране и дигитализиране на хартиени документи и навлиза по-дълбоко в реалната бизнес трансформация.