Ползите от MPS попадат в следните четири области:

Удовлетвореност на крайния потребител - Простотата и последователността водят до ефективност

 • Последователност в избора на устройства за печат – познаването на функциите води до ефективност в употребата
 • Технологични ползи – изкривяванията в обучение за ползване са изгладени, функционалността е увеличена
 • По-добра поддръжка – по-бързо, подобрено решаване на проблемите
 • Обучение – ускорено, подобрено know-how за печат

Намаляване на разходите и контрол – Не можете да управлявате това, което не можете да измерите

 • Определете съществуващата основа на разходите
 • Прозрачност на данните – яснотата на информацията е ключова когато става дума за ефективно взимане на решения
 • Контрол върху разходите – разгърнете ресурсите си изгодно
 • Един доставчик – последователна и надеждна услуга
 • Стандартизация – спестява ви време и пари

Ефективност и устойчивост – управляема печатна услуга която е добра както за вашата компания, така и за планетата

 • Последователност и надеждност на оборудването – доверено и ефективно оборудване всеки път
 • Скалируемост – печатна среда подходяща само и единствено за вас

Сигурност и съвместимост – не поемайте никакви рискове

 • Съвместимост и съответствие – гарантирано качество
 • Непрекъснатост в работата – в случай на извънредна ситуация имате сигурност
 • Оторизиран печат – по-малко отпадъци, по-малко разходи.
 • Намаляване на търговския риск – превенцията е по-добра от „лечението“

Ефективните услуги на печат могат да намалят разходите ви свързани с документи до 30%