Цифровото хранилище е платформа, използвана за управление и съхранение на цифрово съдържание (изображения, видеоклипове или аудио файлове). Поставянето на съдържание в институционално хранилище дава възможност на персонала и институциите да го управляват и опазват и следователно да извлекат максимална стойност от него.

В миналото някои библиотеки бяха затруднени в избора на това, какво да могат да включат в дигиталната си библиотека, поради необходимостта от това да могат да ограничават лични или чувствителни документи, които не трябва да бъдат достъпни или споделени с всички.
Благодарение на подобренията в софтуерите тази бариера бе премахната, тъй като не само може да бъдат ограничени отделни елементи, но и до цели колекции, до които може да се осъществи достъп само въз основа на изрично разрешение за потребителя. Например сега дадена библиотека може да добавя протоколи от управленски срещи и да ги прави достъпни само за тези, които са администратори или мениджъри. Файловете и колекциите не просто могат да бъдат „ограничени“ и в последствие направени видими за определени потребители, същото важи и за каталогизирането и редактирането на тези файлове в рамките на бек офис или административните модули. Това означава, че хората, които редактират записите, могат да имат различни права/достъп, които могат да ги ограничат да виждат или да знаят за  съществуването на определени елементи, така че тези записи не могат да бъдат редактирани, освен ако някой не е получил съответното разрешение.

Тези функции и много други вече са достъпни за библиотеки със софтуерен интерфейс, наречен LIMB Gallery от i2S и могат да заменят съществуващите интерфейси на цифровата библиотека.

Responsive Capture LIMB i2S

Limb Gallery е много мощна и съвременна платформа, предоставяща чудесно преживяване на потребителя. Тя позволява много лесно да настроите персонализирана схема, да добавяте нови елементи в колекциите или дори да контролирате достъпа до тях.
 

Ето някои кратки видеоклипове, които ви разказват всичко!
Какви са наличните различни шаблони
Как да добавяте нови елементи в съществуваща колекция
Как мога да контролирам правата и достъпа до файловете

Орели Баронет, i2S