< >

i2S LIMB Maestro

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 С LIMB Maestro вие можете да:
·         лесно да конструирате вашите глобални процеси за дигитализация
·         планирате вашия работен процес и да приоритизирате задачите
·         водите записи на всички събития и да осигурите комуникацията във вашия екип
·         наблюдавате вашите проекти с репорти в реално време 

LIMB MAESTRO е част от гамата на LIMB, софтуерен пакет, който създава най-пълния комплект от решения за вашия дигитализационен процес с усъвършенствани инструменти за:
·         Сканиране
·         Обработка с LIMB PROCESSING (при един потребител) или LIMB Server (за множество потребители)
·         Публикуване и споделяне с LIMB GALLERY

LIMB Maestro
има няколко уникални ползи:
 
СПЕСТЯВА ВРЕМЕ
Всичко в един софтуер; централизира всички дейностни, извършвани от отделните участници в процеса на дигитализация
 ЛЕСЕН
Уникален софтуер, ръководещ всички стъпки: дигитализация, обработка на изображението и споделяне (или архивиране)
ПРОДУКТИВЕН
Поглед в реално време върху продуктивността и прогреса на проекта.
 
 LIMB Maestro в детайли:
 
Дизайн и персонализиране на работния поток
 
С LIMB MAESTRO е много лесно да се дефинират етапите в работния процес и случващото се във всеки етап, чрез определянето на:
·         Условия
·         Пропуски/неуспешни действия
·         Транзитиращ за операторите екран
Типичният работен процес покрива всички действия при дигитализация на документите, вкл. стъпки като логистика, подготовка на документите, сканиране, контрол върху качеството и доставка.
 
Проследяване на документите
 
Всичко започва с баркод, присвоен за всяка книга, който се използва през целия процес на дигитализация. Проследяването на документите автоматично се обновява, на база на работните процеси, които вие вече сте дефинирали.
С едно сканиране на баркода на книгата по всяко време всеки потребител може да вижда статуса на прогреса по дигитализация: като история на заявката, списък със задачи и приоритети, които трябва да бъдат изпълнени.
Следователно всеки оператор може да оставя коментари или инструкции на транзитиращите екрани, така че да споделя информация с останалите оператори.
 
Модул за репорти
LIMB Maestro напълно управлява вашите проекти за дигитализация в реално време и автоматично генерира статистически и репорти за активността. Това е ценна информация за измерване на продуктивността, за отчитане на възможните причини за изоставане от графика или дори предвиждане на приключването на работата, като:
·         Прогрес на проекта
·         Оставащи документи по етапи (като цяло или по проекти)
·         обработка на изображението на различните етапи
·         статистика по потребители
·         статистика по групи скенери
 
LIMB Maestro – минимални изисквания:
 
Браузър
Limb Maestro е изцяло уеб базирано решение и може да бъде достъпено чрез който и да било браузър от таблет, компютър или мобилен телефон.
ЗАПИТВАНЕ ЗА i2S LIMB Maestro
ОЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ Софтуер за дигитализация i2S
 • i2S LIMB Gallery

  i2S LIMB Gallery

  Софтуер за създаване и управляване на електронна библиотека
 • i2S LIMB Server

  i2S LIMB Server

  Софтуер за обработка на сканираните изображения, подходящ за големи проекти
 • i2S LIMB Processing

  i2S LIMB Processing

  Софтуер за обработка на сканираните изображения
 • i2S LIMB Maestro

  i2S LIMB Maestro

  Софтуер за управление на процеса по дигитализация