Управление на печата и документите MPS 

Оптимизирайте, управлявайте и подобрете печата и процедурите за обработка на документи и цифрова информация

Нашите услуги за управление на печата съчетават иновативен хардуер, софтуер и услуги, за да помогнат на вашата организация да се възползва от силата на информацията във вашата инфраструктура за печат.

Фокусирайте се върху бизнеса си, не върху печата и потока от документи

Защо да инвестирате ценното си време и ресурси в обслужване на средата за печат и потока от документи, когато можете да изнесете управлението им към нашите експерти? Осигурете контрол, сигурност и спокойствие, спестете пари с нашите MPS услуги. Нека РАЙС ви помогне да оптимизирате, управлявате и подобрите печата и процедури за обработка на документи и цифрова информация, за да можете се съсредоточите върху бизнеса си.

Намаление на разходите: Спестявате средства чрез изнасяне на управлението на дейностите на печат и документооборот и ги оптимизирате с най-модерните средства в областта на управлението на печата.

Контрол и сигурност: Централизирате управлението на наличното оборудване, в т.ч. от различни производители и осигурете по-добър контрол над печатната среда, хартиени документи и цифрова информация.

Спокойствие: Осигурете достъп до корпоративен клас ИТ инфраструктура, включваща контактен център за помощ, поддръжка на устройствата и автоматизиран процес на доставка на консумативи, осигурени от РАЙС.

Предимства на услугите за управление на печат и документи

Стратегическият и консултантски подход на РАЙС е гъвкав и скалируем, за да отговори точно на нуждите на вашата организация, независимо от размера й или индустрията, в която работите.

Технологични иновации

Ние ви осигуряваме повече добавена стойност от вашата цифрова и печатна среда. Попитайте за най-новите технологии, които предлагаме и си осигурете по-висока продуктивност при повишена сигурност, отдалечен печат и интелигентни процедури и работни процеси. Капитализирайте върху иновациите, които ви позволяват да постигнете значително намаление на разходите.

Стратегическо консултиране

Консултантския подход, който прилагаме към нашите MPS услуги съответства на специфичните нужди на вашата организация. С помощта на богато портфолио от средства за диагностика и оценка, процедури за управление на промените и дългогодишен опит в областта на печата и управлението, РАЙС ще отговори на вашите нужди.

Методология

Стратегически подход към MPS

РАЙС ви помага да постигнете по-добро обслужване на клиентите чрез ускоряване на бизнес процесите, подобряване на потоците и използването на информацията, и чрез реално намаление на разходите. Ние работим заедно с клиентите, за да направим оценка, инсталираме и управляваме вашите системи за печат, за да ги направим гъвкави към конкретните условия на бизнес.

Оптимизиране на инфраструктурата

Направете баланс между общите разходи за цифрови и хартиени документи и вашите нужди за удобен достъп и продуктивност на потребителите.

Управлявайте работната среда

Поддържайте пълна видимост на устройствата, съдържанието и работните процеси.

Подобрете процесите

Обхванете, свържете и представете информацията чрез интелигентна автоматизация на работните процеси и динамична персонализация на съдържанието.

Стойност

MPS услугите от РАЙС предоставят стойност на вашия бизнес

Стойността, която получавате от нашите MPS услуги зависи от конкретните нужди на вашия бизнес. Независимо дали търсите стандартизирано решение или пълно MPS консултиране и изготвено спрямо специфичните нужди на вашата организация предложение, РАЙС разполага с експертизата и технологични иновации, чрез които да оптимизира вашата печатна инфраструктура и процеси, цифровизира и автоматизира работните процеси, опрости управлението, да повиши сигурността и качеството - всичко това при по-ниски разходи.

Дигитализация на документи

Безпроблемно интегрирайте цифрова информация и хартиени носители чрез решенията за управление на работните процеси.

Контрол на печатния парк

Управлявайте по-ефективно печатната среда и разходи чрез гъвкави и мощни решения за управление.

Подобрете резултатите на вашата печатна инфраструктура

Постигнете целите за развитие и устойчивост на вашия бизнес, които са заложени към вашата печатна среда, чрез използването на MPS от РАЙС.