< >

Широкоформатни машини

 • ROWE ecoPrint i4

  ROWE ecoPrint i4

  Широкоформатен принтер, 4 м/мин, 2 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i10L MFD

  ROWE ecoPrint i10L MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 10 м/мин, 6 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i8L MFD

  ROWE ecoPrint i8L MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 8 м/мин, 6 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i10 MFD

  ROWE ecoPrint i10 MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 10 м/мин, 4 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i8 MFD

  ROWE ecoPrint i8 MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 8 м/мин, 4 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i6 MFD

  ROWE ecoPrint i6 MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 6 м/мин, 4 ролки за хартия
 • ROWE ecoPrint i4 MFD

  ROWE ecoPrint i4 MFD

  Широкоформатен копир/принтер/скенер, 4 м/мин, 2 ролки за хартия
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 42", 13"/сек
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42c Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42c Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 42", 13"/сек
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42m Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42m Xpress

  Широкоформатен монохромен скенер 42", 13"/сек
 • Canon Colortrac SmartLF SC 36e Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 36e Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 36", 13"/сек
 • Canon Colortrac SmartLF SC 36c Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 36c Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 36", 13"/сек