Райс ЕООД е ексклузивен търговски и сервизен партньор за България на френската компания i2S от 2008 г. до сега и за този период на сътрудничество има продадени близо 40 скенера за дигитализация на книги с тази марка.

i2S DigiBook проектира, произвежда и продава скенери за книги с висока резолюция, софтуер за обработка на изображения, решение за дигитални библиотека и свързани услуги. Това глобално предлагане е посветено на всички проекти за цифровизация на знанието: културно наследство, научни изследвания, администрация или индустрии. Днес i2S DigiBook предлага най-пълните решения от рафта в библиотеката/архива до публикуването в интернет. Към момента повече от 4 000 скенера за книги са инсталирани на повече от 2 000 клиенти по целия свят.

 

Защита и споделяне на знания и информация

Гордеем се, че в партньорство с i2S участваме в опазването и разпространението на световното наследство, като предлагаме и инсталираме решения за придобиване, обработка и разпространение на изображения.

Нашите клиенти оценяват нашите иновативни решения, които им помагат да управляват всеки етап от процеса на дигитализация: заснемане на изображения, обработка, подобряване и споделяне:

- Хардуерни решения: за да отговори на нуждите от дигитализация на разнообразни и ценни колекции, ние предлагаме най-широката гама от скенери за книги и исторически документи на пазара, които могат да обработват множество формати от малки пощенски марки до документи с формат 2xA0. Скенерите, предлагани от нас, отговарят на най-съвремените стандарти в индустрията, удостоверяващи високото качество на изображенията, създадени от тях.

- Предлагаме и широк спектър от софтуерни решения, съставляващи LIMB Suite, предназначени за управление на целия процес на дигитализация от заснемане на изображението, през неговата обработка  и индексиране, стигайки до неговото разпространение. Тези решения гарантират вашата висока производителност и ви предоставят допълнителна видимост в света на електронните документи.

 

Нашите клиенти

През последните години проектите за дигитализация станаха по-широко разпространени за по-добро управление на въпросите, свързани със съответствието, опазването, публикуването и достъпността.
 

  • Библиотеки

През последните години все повече библиотеки предприемат кампании за дигитализиране на своите обекти. Има няколко причини за това: да се предостави алтернативна консултативна среда за колекциите, част от историческото и културно наследство, да се осигури достъп до изследователски инструменти, да се предлагат печатни услуги, да се провеждат обучителни семинари, да се създават образователни ресурси и да се разпространяват знания на местно ниво или отдалечено, чрез онлайн библиотеки.

 

  • Архиви

Като попечители на безценно културно-историческо наследство, архивите трябва да  осигуряват колекциите, съдържащи значителни исторически ценности от публични институции (администрации, общности, обществени институции) и от частни колекции (фирми, синдикати, сдружения, частни лица и др.), да бъдат съхранени и предоставени на обществеността.
 

  • Музеи

Музеите са, като библиотеките - попечители на нашето културно наследство. Нуждите от сканиране са свързани с опазването, съхранението и разпространението на техните колекции. i2S и Райс са горди да предложат решение, което може да се справи с целия процес от сканиране, до обработка на изображения, до разпространение чрез дигитални библиотеки.

 

  • Университети

Сега все по-голям брой университетски библиотеки участват в кампании за дигитализация. Дигитализацията на университетските книжни колекции е от съществено значение поради различни причини, като например необходимостта от алтернативни средства за провеждане на консултации, достъп до изследователски инструменти, печатни услуги, обучителни семинари, създаване на образователни материали и споделяне на съдържание на местно ниво или дистанционно чрез онлайн библиотеки…

 

  • Компании, предлагащи услуги по дигитализация

Доставчиците на услуги са основни участници в проектите за дигитализация. В партньорство с частни или публични институции, архиви или собственици на колекции, тези компании дигитализират милиарди страници всяка година. В този смисъл те се сблъскват с всички предизвикателства пред проектите за дигитализация, особено когато става въпрос за дигитализиране на крехки и сложни документи. За да подобри тяхната ефективност и качеството на дигитализираните изображения, i2S DigiBook е разработила пълна гама от решения - от дигитализация до обработка на изображения.

КЪМ ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ »