Докладът обявява Xerox за единствения доставчик, който разполага с бизнес поделение, специално предназначено за пазара на услугите за управление на работни потоци 
 
София, 8 декември 2015г. – Xerox (NYSE: XRX) получава признание като лидер в доклада на IDC MarketScape „Оценка на доставчиците на услугите за управление на работни потоци в САЩ през 2015 г.“1.
 
Във фокуса на този нов доклад стои пазара на услуги за управление на работни потоци (MWS), определени от анализаторската компания като набор от услуги, които автоматизират и оптимизират вертикалните и хоризонтални работни потоци и бизнес процеси с голям оборот на документи.
 
Предлаганите от Xerox решения за автоматизиране на работни потоци помагат на клиентите на компанията да преодолеят затрудненията и неефективността при управлението на документи. Xerox продължава да разширява своите отраслови и междуотраслови предложения, като наскоро обяви пускането на новите си решения за автоматизиране на работни потоци за застрахователни дружества и отдели за човешки ресурси – две бизнес области с интензивен поток от данни.
 
Освен това новите версии на решенията за лична продуктивност Xerox Digital Alternatives и Xerox DocuShare подобряват офис ефективността като автоматизират обработката на документи. Така на служителите не се налага да извършват времеемките, ръчни процеси като споделяне, поставяне на бележки, запазване и защита на документи и данни. 
 
Докладът посочва Xerox като единствения доставчик, който има специална организация, съсредоточена върху решенията и услугите за автоматизиране на работни потоци. Създаден през 2014 г., отдел „Услуги за автоматизиране на работни потоци“ работи в партньорство с екипите на Xerox за аутсорсинг на документи, включително управляеми печатни услуги, услуги за документи и централизирани печатни услуги, както и организацията за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) на компанията.
 
Услугите за управление на работни потоци предоставят най-различни ползи на компаниите, в допълнение на намаляването на печата и
 
 
спестяването на средства“ каза Майк Фелдман, президент на Large Enterprise Operations, Xerox. „Автоматизирането на работните потоци с множество процеси подобрява продуктивността на служителите, повишава сигурността на документите и данните и спомага за постигането на целите за устойчивост.“
 
Акцентите от доклада включват силните страни на Xerox като например:
 
·         Предоставяне на пълен спектър от услуги – от управляеми печатни услуги до автоматизиране на работни потоци и BPO, както и от консултантски/професионални услуги до цялостен аутсорсинг.
·         Услуги, поддържани от множество софтуерни продукти и решения, както и експертен опит в работните практики за обслужване на клиенти и обработка на документи, придобит чрез етнографски проучвания.
·         Способност за съгласувано обслужване на мултинационални и глобални организации в различните им региони.
 
Докладът на IDC MarketScape отчита ангажимента, поет от Xerox в ролята на лидер, за подобряване на работните потоци в компаниите, включително автоматизиране на ежедневните бизнес процеси с цел повишаване на продуктивността и рентабилността на работното място.