Според компанията, „Xerox е водещ доставчик на MPS, заради най-разнообразните MPS услуги, които предлага на пазара. Изгражда програма за MPS, която много точно разграничава потребителите в различните бизнес индустрии и различните по големина организации. Компанията продължава да е новатор в сферата на управляемите печатни услуги и да ги опростява, посредством автоматизиране на повечето функции за наблюдение и отчетност.“
„Лидерската ни позиция онагледява стойността, която предлаганите управляеми печатни услуги от ново поколение дават на пазара в посока на автоматизация на работните потоци, сигурност, мобилност и устойчивост,“ сподели Майк Фелдман, президент на Large Enterprise Operations, Xerox. „Нашите възможности свързват хартиения и дигиталния свят, за да могат компаниите да извлекат максималното от съдържанието и информацията си по възможно най-продуктивния начин.”
Програмата на Xerox „Next Generation MPS“ има три основни етапа – оценка и оптимизация; сигурност и интеграция; автоматизация и опростяване. Предлагането на услуги на всеки един от етапите помага на големи и малки компании да работят по-интелигентно, да подобрят производителнстта си, да се свързват с клиентите си по-бързо, и използват информацията си така, че да повишат бизнес резултатите си. Накратко, MPS на Xerox управляват документния цикъл на организацията и проактивно помагат на клиентите да се справят с проблемите, свързани с печата и да се съсредоточат върху същинските си задължения.
Докладът посочва, че партньорствата на компанията с Hyland Software и Datawatch спомагат да бъдат диферинцирани MPS услугите , както и периферните софтуерни решения и обслужване. Документът отбелязва как CompleteView™ Pro на Xerox може да визуализира една цялостна печатна среда и поддържа работния поток и анализ на документните процеси.”