Xerox (Ксерокс) запазва топ позиция в световен мащаб при управляемите печатни услуги (MPS), според последния доклад за пазара, изготвен от анализаторската група за проучвания Quocirca. Класацията за 2015 г. отбелязва Xerox като лидер за шеста поредна година.
Xerox помага на компаниите да оптимизират печатната си инфраструктура с MPS и опростят своята комуникация и бизнес процеси, така че да носят печалба, намалят разходите и оперират по-ефективно. Чрез управляемите печатни услуги на Xerox бизнесът може да изнесе управлението на печата си и съкрати разходите си до 30%.
В доклада си Quocirca прави анализ на доставчиците на MPS услуги в световен мащаб и посочва „разнообразното и зряло портфолио от MPS” на Xerox и способността на компанията непрекъснато да разширява предлаганите услуги – които се разпростират от офисен печат и производствен печат до услуги за бизнес процеси – като свидетелство за запазената лидерска позиция.
„Xerox е добре установена на пазара на MPS – доказателството за това е водещата позиция на компанията за шеста поредна година,“ казва Louella Fernandes, associate director на Quocirca. „Наред със силното MPS портфолио през годините, стратегията на Xerox да се репозиционира като доставчик на услуги остава ключова за предложенията на компанията. Както виждаме, използването на вертикален подход в бранша и новото разполагане на компанията в индустрията, ще имат важна роля за последващия й успех. Понастоящем, компанията е добре позиционирана да привлече дори по-голям дял, тъй като в бъдеще в сферата на MPS бизнесите ще се интересуват от подход, фокусиран върху бизнес процесите.”
Докладът, който предлага независима оценка на осем доставчици, хвърля светлина и върху важните фактори при MPS. Със съображенията за сигурност, които оглавяват плана за действие за първи път, три четвърти от организациите (75%), включени в проучването, посочват, че нуждата от сигурни решения за печат съставлява важен или много важен фактор при вземането на решения за MPS.
В допълнение, повече от седем от десет (72%) от респондентите също посочват, че вече притежават нехартиени процеси в офиса, цитирайки MPS като двигател в прехода от хартиена към дигитална среда.
„Ефективното управление и осигуряване на информацията – на хартиен носител и в дигитален формат – в рамките на всяка организация е огромно начинание,“ допълва Joseph Hanania, senior vice president, Global Document Outsourcing Business Group, Xerox. „Най-новата оценка на Quocirca на MPS пазара онагледява, че организациите започват да разпознават важността на този процес и отдава признание на нашата способност да защитаваме и интегрираме документи в рамките на съществуващата печатна среда, посредством употребата на инструментите на Xerox за автентификация, проследяване и отчетност.
Нашите постижения помагат на компании с различен размер да поемат контрол върху информацията си, докато ние управляваме производителността и сигурността им и ги оставяме да се фокусират върху въпросите на техния бизнес.”
Пазарът на управление на документи се изчислява на близо 100 милиарда щ.д. и се състои от системи, софтуер, решения и услуги, на които клиентите на Xerox разчитат от години, за да управляват своя бизнес и снижат разходите си.