Според данни на IDC през последното тримесечие на изминалата година българският офис притежава съответно 77,8% и 57,1% от пазара в двата сегмента.
Недвусмисленото лидерство на Ксерокс България сред конкурентите на компанията е в сегментите „Графична комуникация“ и „Средни до големи работни групи“ през четвъртото тримесечие на 2013-та.
В същия период на 2012 г., Ксерокс България притежава 57,1% пазарни дяла в „Графична комуникация“, които през 2013 г. нарастват с 20,7%.Обобщените резултати за финансовата 2013-та показват притежание на 62,5% от пазара, в съпоставка с 55,0% за финансовата 2012-та.
Най-продаваните модели през последното тримесечие на миналата година са: Color C75 Pro PSG и D95.
В сегмента „Средни до големи работни групи“ в същия период на 2013-та българското представителство е реализирало 57,1% от продажбите на пазара, като предпочитаните модели са: WorkCenter 5845 и WorkCenter 5865.