BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
 

Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

 

Срок за кандидатстване: 

Начален срок: 31.05.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 16.09.2024 г. 16:30 ч.

 

Повече информация на: https://eumis2020.government.bg/bg/b0db5284/Procedure/Info/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa