< >

Широкоформатни скенери

 • Canon Colortrac SmartLF SC 36m Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 36m Xpress

  Широкоформатен монохромен скенер 36", 13"/сек
 • ROWE SCAN 450i 24

  ROWE SCAN 450i 24

  Широкоформатен скенер, 24"
 • Canon Colortrac SmartLF SC 36c Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 36c Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 36", 13"/сек
 • ROWE SCAN 450i 36

  ROWE SCAN 450i 36

  Широкоформатен скенер, 36"
 • Canon Colortrac SmartLF SC 36e Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 36e Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 36", 13"/сек
 • ROWE SCAN 450i 44

  ROWE SCAN 450i 44

  Широкоформатен скенер, 44"
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42m Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42m Xpress

  Широкоформатен монохромен скенер 42", 13"/сек
 • ROWE SCAN 850i 44

  ROWE SCAN 850i 44

  Широкоформатен скенер, 44"
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42c Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42c Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 42", 13"/сек
 • ROWE SCAN 850i 55

  ROWE SCAN 850i 55

  Широкоформатен скенер, 55"
 • Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress

  Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress

  Широкоформатен цветен скенер 42", 13"/сек
 • ROWE SCAN 850i 60

  ROWE SCAN 850i 60

  Широкоформатен скенер, 60"