За да поддържаме здравословна работна среда редица производители на техника предоставят на клиентите си насоки за ефективно почистване. Съветите по-долу са предоставени от Xerox, но са приложими към всички офисни или домашни МФУ, с които работим.

 

Инструкции за почистване

Препоръките са приложими за повърхностите на мултифункционални устройства и принтери като: панели, бутони, дисплеи, тъч скрийн, врати/дръжки (бутони) за достъп.

 1. Носете ръкавици за еднократна употреба от латекс или нитрил, когато почиствате и дезинфекцирате повърхностите.
 2. Изключете устройството, след което го изключете и от електрическата мрежа, преди да започнете почистването. Не почиствайте устройството, когато то е включено в електричеството, тъй като това може да причини токов удар.
 3. Навлажнете чиста памучна кърпа (уверете се, че няма власинки), с разтвор със следното съотношение – 70% изопропилов алкохол и 30% вода. Не използвайте влакнести материали, като хартиени кърпи, марля. Платът трябва да е влажен, без да има излишна течност, за да сте сигурни, че няма да капе.
 4. Не пръскайте, каквито и да е течности, директно върху устройствата.
 5. Внимателно избършете повърхностите, за да ги почистите. Внимавайте да не попадне влага в устройството, или между фугите около контролния панел или бутоните. Попаднал в устройството дезинфектантът може да доведе до повреди или да причини корозия.
 6. Когато почиствате дисплей или контрол-панел, внимателно избършете само в една посока, движейки се от горната към долната част на дисплея.  Не натискайте силно, докато бършете контрол-панела, тъй като може лесно да се надраска или напука.
 7. Уверете се, че повърхностите са напълно изсъхнали (на въздух) преди да включите отново устройството, след като сте го почистили. По повърхностите не бива да има видима влага, преди устройството да бъде включено отново.
 8. Изхвърлете ръкавиците след всяко почистване. Измийте ръцете си непосредствено след като сте свалили ръкавиците.

 

Инструкции за безопасна работа

Важно е да използвате изопропиловият алкохол с внимание към безопасността.

 • Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите.
 • Дръжте далеч от топлина или източници на огън.
 • Дръжте на хладно и проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
 • В случай на контакт с кожата, измийте незабавно с вода и сапун.

 

Други предпазни мерки

 • Използването на високи проценти от алкохол могат да доведат до промяна на цветове, или обезцветяване, пукнатини върху повърхностите или замъгляване. Следвайте предпазните мерки, по-горе, като преди почистване направете тест върху малка незабележима част.

За почистване на компонентите на машините и устройствата се обърнете към оторизиран сервиз, спазващ добрите сервизни практики.