Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Очакван старт на прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: Май 2024
Бюджет: 117 514 155 лева

Повече информация: https://evroprogrami.com/finansirashti-programi/op-konkurentnosposobnost/predstoyashti-programi/podkrepa-za-semejnite-predpriyatiya-predpriyatiyata-ot-tvorcheskite-industrii-i-zanayatite/