Xerox представя своя годишен GlobalCitizenship доклад, който обобщава усилията на компанията за развитие на устойчиви предприятия, включително значителния напредък, който Xerox отбелязва в сферите на енергетиката, опазването на водите и отпадъците.
Докладът представя постиженията на компанията по няколко глобални корпоративни цели:
  • Програмата Енергийно предизвикателство 2012 доведе до намаляване с 42% на емисиите парникови газове през последните 10 години.
  • Програмата за намаляване на отпадъците в сметища – ZeroWastetoLandfill достигна впечатляващата степен от 99.3% избягване на сметищата при върнати от потребители части и уреди с помощта на инициативи за повторно използване и рециклиране.
  • Програмата за опазване на водите намали употребата на вода за последната година със 17%.
  • Успешната кулминация на седмата година от партньорството на Xerox с асоциацията NatureConservancy.
В своето писмо до заинтересованите страни относно доклада Урсула Бърнс, председател и CEO на Xerox, коментира принципните практики на компанията за развитие на устойчиви предприятия, като отбеляза, че всички те са в унисон с по-високата цел на Xerox да подпомогне опростяването на работните процеси в организации с всякакъв размер по света.
 
„Почти всяко запитване, което получаваме в последно време, касае това как ние се стараем да направим света по-добро място – от политиките ни за опазване на околната среда и устойчивост до етичните ни практики и включването на обществото,“ споделя тя. „И в почти всеки случай предоженията, които предлагаме осигуряват три ключови ползи – добри са за клиентите ни, добри са за Xerox и са добри за планетата.“
Миналия месец Xerox получи признание за своята отдаденост към корпоративната социална отговорност. За шеста последователна година Xerox отговори на изискванията на FTSE4Good за корпоративна отговорност, обвързване на обществото и заинтересованите страни, човешки права и дейности в областта на опазването на околната среда. Създаден през 2001, индексът FTSE4Good представлява оценка по серия от показатели за социално отговорни инвеститори, които искат да отчетат представянето си чрез световно признати стандарти.