През октомври 2012г. Xerox България и Райс ЕООД сключиха партньорство в реализирането на българския пазар на богатата гама продукти и софтуерни решения на световния производител Xerox. 

Компанията Xerox предоставя технологии за управление на документи от най-ново поколение, услуги, софтуерни решения и оригинални Xerox консумативи за графичната индустрия и печатници от всякакъв размер.

Традиционно е известно, че производственият печат на Xerox e признат както за пе­чат на транзакционни приложения като фактури, смет­ки, извлечения и застрахователни полици, така и за специ­фични за издателската индустрия продукти като книги и ръководства.

Със своя 18 годишен опит Райс ЕООД е специализирана в разпространението и следпродажбеното обслужване на дигитални машини за цветен и монохромен печат от среден, висок и производствен клас. Към настоящия момент Райс ЕООД е един от лидерите на този специфичен и бързоразвиващ се пазар и в това са насочени усилията на компанията. Райс ЕООД приема партньорството с производител N 1 в производствения цветен и черно-бял печат като възможност да предостави на клиентите си високото качество на услуги и продукти Xerox, касаещи различни бизнес процеси и управлението на документи. Технологиите, както и експертното мнение и услуги на производителя дават възможност на бизнеса - от малки компании до големите световни предприятия- да улесни начина си на работа, за да функционира по-ефективно и да се съсредоточи върху своите цели. Достатъчно е да се довери на Xerox за това, което компанията прави най-добре : аутсорсинг на бизнес процеси и  IT услуги, включително процеси за обработка на данни, решения за образование, здравеопазване, управление на човешки ресурси, съдействие по финансови въпроси и управление на връзки с потребителите от граждански и правителствени организации в целия свят. 

Широкото портфолио и разнообразните софтуерни решения на Xerox подпомагат аналитичния подход към всеки отделен клиент с неговите специфични нужди и възможности. Машините на Xerox ежедневно се доказват като надеждни и гъвкави, катоосигуряват производствен процес без прекъсвания при постоянно високи нива на качество.

През август Райс ЕООД отчита края на лятната си промоционална кампания. Отзивите на търговския и сервизен екип на фирмата, както и на нейните клиенти са, че тази кампания е изключително успешна, благодарение не само на предоставените ексклузивни предложения за устройства Xerox за нуждите на корпоративния и образователния сектор, но и заради популярността на търговската марка Xerox, лидер на пазара на устройства за печат. Това допълнително спомага процеса на продажба и гарантира бързо постигане на високи нива на доверие и удовлетвореност в клиентите.

С помощта на екипа на Xerox България, проактивното им търговско поведение и   адекватна консултантска помощ, пред екипа Райс ЕООД се разкриват нови бизнес възможности и най-вече спокойни и коректни партньорски взаимоотношения .

За близо 1 година съвместна дейност , Xerox България и Райс ЕООД приключиха успешно няколко проекта за оптимизация на печата в големи български производствени и  търговски компании, както и такива за оборудване на печатници и големи копирни студиа с устройства от производствен клас за цветен и монохромен печат. Отзивите на клиентите, доверили се на Xerox и Райс ЕООД са изключително положителни, а продуктите отговарят напълно на техните очакванията.

Двете компании продължават успешното си партньорство, като в най-скоро време предстои да бъдат приключени доставките и инсталациите на производствено оборудване, закупено с помощта на финансиране по Европейски програми.

Освен това, във Варна, София, Бургас, Шумен и Добрич бяха проведени срещи на бизнеса, на която присъстваха Изпълнителният директор на Xerox България г-н Юлиан Григоров и Управителят на Райс ЕООД,  г-жа Мария Павлова. В рамките на срещите бяха представени най-новите технологии за управление на документи и софтуерни решения на Xerox, както и високопроизводителни устройства, отговарящи на изискванията на рекламния сектор и печатниците.