Наскоро Асоциацията за управление на информацията (SIM) публикува данни от своето годишно проучване след главни директори по информационни технологии, което отчита, че мениджърите от цял свят в тази област планират да отделят повече от своите бюджети за IT аутсорсинг през 2013-та, за да повишат продуктивността и да намалят разходите. Не е изненада, че през 2012 облачният изчислителен модел беше класиран на топ позиции по критерий за приложимост и се очаква това да бъде тенденцията и през 2013 година.

Много от директорите Информационни технологии и ИТ мениджъри все още са изненадани, че Xerox от години е сериозен играч в бизнеса с облачни услуги. Като компания, лидер в бизнес процесите и управлението на документи, Xerox винаги е заставал зад твърдението, че облакът е интегрирана част от опростяването на начина, по който работата се извършва – предлагайки технология до поискване, която лесно може да бъде пригодена към различен мащаб; технология, която е достъпна и може да бъде ползвана от всяка точка на света, във всеки един момент.

Ето част от облачните тенденции и възможности през 2013 година:

  • Има бум на задачите в облака, но как компаниите привличат точния инструмент, за да се възползват от възможностите? Тъй като облакът, все още е нововъзникваща сила, не винаги е необходимо желаещите да го ползват да имат опит. Важното е служителите, които предлагат тези услуги, да бъдат в състояние да предложат услуги за клиентите на седмична база, а не на месечна и също така да бъдат умели в превръщането на тази „виртуална“ услуга в конкретен продаваем продукт. Ето защо Xerox се фокусира върху разрастване на своите експерти по облачни услуги в качествени, а не толкова в количествени назначения.
  • Следващата пречка пред облачните услуги е по-задълбоченото проникване в специфични индустрии, и по-конкретно в хипер-конкурентни пазари като търговията и туризма. Виждаме ползи от облачни решения в големите компании и нарастване в сектора на малкия и средния бизнес. Освен това, има много добри възможности за специфични решения за индустрията като help desk или услуги за управление на разходите за телекоми.
  • Анализ на данни с помощта на облачни услуги. Тъй като бизнесът все по-често функционира на различни локации, разпръснати по цял свят, облачните услуги позволяват обхват на цялата потребителска и оперативна информация. Xerox има сериозен опит в обработката на голямо количество информация, като предоставя анализа на своите клиенти в облачно-базирани пакетни услуги.