Енергийният иноватор Schneider Electric повери модернизирането на своята ИТ инфраструктура на корпорацията Xerox. Сделката е част от 7-годишен договор на стойност от 153 милиона долара. Xerox ще модернизира ИТ инфраструктурата на северноамериканските операции на компанията като консолидира центровете за данни и внедри ценово-ефективни, високотехнологични автоматизирани процеси. Xerox ще поеме и help desk поддръжката, на която разчитат ежедневно служителите на Schneider за възникнали проблеми с техните компютри, включително ще оказва съдействие на служители извън офиса, които използват мобилни устройства.