Новият инструмент на Xerox „Дигитални алтернативи“ помага на бизнеса да се придвижи към по-дигитализирана работна среда, в която не присъства хартия. Решението се поддържа от съвременните мобилни устройства и дава възможност да бъдат изпълнявани множество задачи посредством едно единствено приложение, без да е нужна хартия.„Да отпечатваме по-малко означава не само да използваме по-малко хартия – става дума за това, да работим по-интелигентно, да подобрим производителността, да се свързваме по-бързо с клиентите си и използваме данни, за да подкрепим бизнеса,” казва Майк Фелдман, президент на Large Enterprise Operations, Xerox. „На пръв поглед звучи парадоксално точно ние да призовем „отпечатвайте по-малко“, но ние свързваме дигиталния и хартиения свят, за да подпомогнем бизнеса в разбирането му как по-интелигентно да защитава и използва информацията.“

Разделението между хартия и безхартиени носители отпада.
Xerox’s Digital Alternatives е технология за десктоп и мобилни устройства, която автоматизира базирани на хартия работни потоци, които съществуват в големи организации. Потребителите лесно могат да подписват, коментират, споделят, запазват и четат документи под един интерфейс. Няма нужда да се отпечатват документи, конвертират файлове или непрестанно да се прескача между различни програми и дигитални версии – спестява се време и се печели ефективност.Сигурният, интуитивен интерфейс е приложим на персонални, базирани на Microsoft Windows компютри и Apple iPad таблети. Тъй като работното място вече не е фиксирано физически, Xerox Digital Alternatives синхронизира автоматично документи на лични устройства, за да бъдат ползвани от разстояние.
Анализ на документните процеси в реално време предоставя ценни съвети за това, как компаниите да управляват преминаването си от базирана на хартия към дигитална работна среда.
С инструмента Xerox Digital Alternatives потребителите могат:

  • Да изпълняват своята работа без заплаха за сигурността и опростят процесите, базирани на хартия
  • Да си сътрудничат в реално време чрез възможността за споделяне
  • Да синхронизират автоматично задачите си на всякакъв вид лични устройства
  • Да останат продуктивни далеч от офиса, дори когато работят извън мрежа


Така бизнесът отключва капитала на познанието – тристъпковият подход на Xerox за мобилните печатни услуги, свързани с достъп и оптимизация, сигурност и интегрираност, и автоматизация и опростеност – помага на клиентите на компанията да управляват своите информационни нужди по-ефективно.