Според Gartner Inc., Xerox притежава цялостна визия в областта на help desk услугите, което позиционира компанията като лидер в скорошния доклад, наречен „Магически квадрант за help desk аутсорсинг, Северна Америка“. Докладът оценява 18 доставчици на help desk аутсорсинг услуги в следните категории: поддръжка на първично и вторично ниво; поддръжка на поръчков софтуер; справяне с проблемни случаи; категоризиране и вписване на проблеми; проследяване и ескалиране на проблеми; решения на проблеми.
Help desk услугите осигуряват на бизнеса денонощно обслужване на клиенти от един център за поддръжка и покриват широк спектър от технически задания, свързани със сървъри, настолни компютри, поддръжка на мрежи и софтуер. Xerox използва различни техники и методи за мониторинг в реално време, за да осигури бърза и надеждна поддръжка за своите международни клиенти, твърдят анализаторите.С придобиването на Affiliated Computer Services през 2010 година, Xerox разшири портфолиото си от услуги за корпоративни клиенти и малък бизнес, като включи help desk решения, десктоп аутсорсинг, както и услуги за приложения и инфраструктура.Магическият квадрант е патентован изследователски инструмент, разработен от Gartner, който предлага моментна картина на пазара, по отношение на зрялост и участници, като оценява конкурентоспособността на компаниите според тяхната визия и възможности за реализация на проекти.