За осма поредна година Gartner, Inc. позиционира Xerox (NYSE: XRX) в квадранта на лидерите в световния си доклад „Магически квадрант на управляемите печатни услуги и управление на съдържанието“ от 2015 г. В него Gartner разглежда нарастващата роля на управляемите печатни услуги (MPS) заедно с услугите за управление на съдържанието на документите (MCS), които са тясно свързани с MPS и се фокусират върху подобряване на вътрешните комуникации в организацията. В новия доклад Gartner поставя Xerox на топ позиция за завършеност на визията и способност за изпълнение.
Стратегията Xerox Next Generation MPS има три основни етапа – оценка и оптимизация, сигурност и интеграция и автоматизация и опростяване, които са създадени, за да свържат хартиените с електронните документи, така че потребителите да могат да печатат по-икономично, да използват печатните устройства по-ефективно и с повишена информационна сигурност.
„Начинът на използване, споделяне и запазване на съдържание в днешната мобилно ориентирана работна среда е основен фактор за прилагането на успешен подход към MPS и MCS услугите“ каза Джоузеф Ханания, старши вицепрезидент на Global Document Outsourcing, Large Enterprise Operations, Xerox. „Смятаме, че лидерската ни позиция в този магически квадрант на Gartner е потвърждение на факта, че стратегията на Xerox помага на клиентите да рационализират и оптимизират бизнес процесите си, свързани с документи на хартиен носител, за да повишат продуктивността на служителите и да постигнат целите си за устойчиво развитие.“
Последните инструменти, използвани в MPS стратегията на Xerox и нейните три етапа включват:
  • Оценка и оптимизация: Инструментът Xerox Print Awareness Tool – патентована система, която насърчава служителите да бъдат по-отговорни към околната среда, като предоставя информация в реално време за поведението на служителите, свързано с печата на документи и лесно идентифицира възможности за подобряване на ефективността на работа.
  • Сигурност и интеграция: Анализът води до по-интелигентни решения за печат. Ето защо Xerox помага на компаниите, като ги съветва относно начините за оптимизиране на печатната им среда чрез софтуера Xerox Secure Print Manager Suite with User Analytics, който анализира данни за това кой, какво, кога, колко и къде печата.
  • Автоматизация и опростяване: Xerox продължава да разширява своите отраслови и междуотраслови предложения, като наскоро обяви пускането на новите си решения за автоматизиране на работни потоци за застрахователни дружества и отдели за човешки ресурси – две бизнес области с интензивен поток от данни, за да помогне на клиентите да преодолеят затрудненията и неефективността при управлението на документи. Освен това новите версии на решенията за офис и лична продуктивност Xerox Digital Alternatives и Xerox DocuShare 7.0 подобряват ефективността като автоматизират обработката на документи и елиминират нецелесъобразността на ежедневните офис процедури. Така на служителите не се налага да извършват времеемките, ръчни процеси като споделяне, поставяне на бележки, запазване и защита на документи и данни.
Освен това през 2015 г. Xerox бе обявена от Quocirca Ltd. за световен лидер на пазара на управляемите печатни услуги за шеста поредна година, както и за лидер в доклада за оценка на доставчиците на управляеми услуги за работни потоци в САЩ на IDC MarketScape.