Xerox представи иновативна технология, позната като Extensible Interface Platform. Софтуерът дава възможност на разработчиците да променят според нуждите опциите от сензорния екран на мултифункционалните устройства, като по този начин менютата се напасват спрямо вътрешните офис нужди. Програмата улеснява служителите в изпълняването на сложните задачи за обработка на документи. Мултифункционалното устройство може да преобразува текста от хартиен носител в дигитален файл, който може да бъде изпратен, съхранен или променен с няколко прости команди. Сканираните документи могат да бъдат изпратени директно от устройството до един или повече потребители, а за допълнително улеснение предлага и често ползвани команди, например „изпрати като факс до отдела по фактуриране“.

Мултифункционалното устройство може да служи и като сигурно хранилище за информация, до което да имат достъп единствено предварително оторизирани с код потребители. Форматите, които поддържа платформата са Word, Excel и PDF документи с опция за търсене.

Ползвайки своите ID баджовете, служителите от различните отдели могат да получат достъп до персонализирано меню на дисплея. Когато са готови за копия, те могат да изпратят файловете до всеки копир, свързан към компютърната мрежа. Иновативната технология помага на модерните компании да се възползват максимално от пълния потенциал на мултифункционалните копири. Достъпът до тях може да бъде осигурен откъдето и да е, във всеки един момент.

EIP може използва наличната мрежова инфраструктура и база данни. Само по себе си, решението не е продукт, а инструмент за интегриране на приложения към мултифункционалните устройства. Потребителите могат да се възползват от приложения на водещи в индустрията доставчици на софтуер, а тъй като EIP е базирано по уеб стандарти, всеки програмист може да създаде собствено решение. На разположение е пакет за софтуерно разработване, с чиято помощ вътрешнофирмените разработчици могат да създадат уникални решения за бизнеса.